Öğrenme Nedir?

Öğrenme Nedir?

Öğrenme Nedir?

İnsan öğrenmeden ibarettir denilebilir. İnsanlar tüm hareketlerini davranışlarını öğrenme yoluyla edinirler. Peki Öğrenme Nedir?
Bilimsel anlamda öğrenmeyi çözümleyenler psikologlar olmuşlardır. Bu alanda ilk incelemeleri yapan Alman psikolog Ebbinghaus olmuştur ( 1885 ). Öğrenme alanında öncül olarak kabul edilebilecek Ebbinghaus sonrasında da birçok önemli araştırma yapılmış ve Psikolojinin önemli bir dalı olan Öğrenme Psikolojisi gelişmiştir.

İçgüdü ve Öğrenme

İnsanları hayvanlardan ayırt eden en önemli özelliklerden biri insanın öğrenme yeteneğinin çok daha üstün oluşudur. Hayvan yaşantıları daha çok içgüdüseldir.
İçgüdüler öğrenilmeden yapılan ve nedenini bireyin kendisini de bilmediği kalıtsal davranışlar olarak tanımlanabilir. Hayvan davranışlarının çok önemli bir kısmı içgüdüseldir kuşların yuva, arıların bal ve petek yapmaları karıncaların örgütlenmiş bir toplum olarak yaşamaları gibi. İçgüdüsel davranışlar bir türün tüm üyelerin de bulunurlar. Çevresel özelliklere göre bile değişmeyen içgüdüler belli dönemlerde hep aynı biçimde meydana gelir.

Biyolojik olarak içgüdüler, doğuştan olan ve sinaptik bağların meydana getirdiği birtakım sinirsel örüntüler olarak açıklanabilir. Bunlar herhangi bir türün evriminde kalıtımın çevre ile etkileşimi sonucunda oluşmuştur. Psikolojide ve biyolojide en önemli problemlerden birisi davranışların ne oranda kalıtsal ne oranda yaşantısal olduğunu saptanmasıdır.
İnsan yaşantıları sonunda beğenmediği davranışlarını temel ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacak biçimde değiştirme gücüne sahiptir Onun için son yıllarda insan davranışlarının yalnızca içgüdülerle açıklanamayacağını ileri sürenler bulunmaktadır Bunların çoğu öğrenme mahsulüdür.

Öğrenmenin çeşitleri

 

İnsan her şeyi öğrenir demiştik Böylece öğrenme düşünsel, devinimsel, duygusal ve sosyal olarak bir kaç bölüme ayrılır.
Öğrenmeleri yararlı ve zararlı olarak da ikiye ayırabiliriz. Sigara içmek, tırnak yemek, parmak emmek, yüzdeki tik ve anormal davranışlar gibi öğrenmeler zararlıdır örneğin. Yalın ve karmaşık olarak da öğrenmeleri bölebiliriz. Birinin ya da bir nesnenin adını öğrenmek, şiir ezberlemek nispeten yalın ve ilkel öğrenmelerdir. Öğrenmenin okuma yazma becerisini edinme, insanları yönetme sanatını kavrama, beyin cerrahı uzmanlığını, bir müzik eserini besteleme gücünü kazanma gibi çok daha karmaşık ve ileri biçimleri vardır.

Öğrenmenin İçyüzü

Öğrenme çok değişik biçimlerde açıklanabilir açıklamaların ikisi üzerinde duralım.

Öğrenme bir davranış değişikliğidir.


Öğrenme bir çeşit gelişmedir. Gelişmede bireyin hayatının başlangıcından sonuna kadar yavaş ama sürekli olarak meydana gelen bir takım değişmelerdir. Bu değişmelerin bir kısmı zamanla kendiliğinden meydana gelmektedir ki buna Olgunlaşma denir. Olgunlaşma daha çok kalıtsal olan anatomik ve fizyolojik gelişmelerdir.

İnsan yaşantıları sonucunda davranış değiştirir. Deneme, görgü, baştan geçmiş bir olay sonucu davranışlarında büyük değişiklikler olur. İşte çevresel etmenlerin etkisi ile meydana gelen bu türlü davranış değişikliklerine öğrenme denir.
İnsan boşlukta değil fiziksel ve sosyal bir ortam içinde yaşamaktadır. Bu ortamda tepkiler alır tepkiler verir. Bu tepkilerden etkilenen birey, zaman zamanda çevresindeki kişi ve nesneleri etkiler.

Öğrenme çevreye uyum sürecidir.

Öğrenme Bir uyum sağlama olarak da tanımlanabilir Bu bakımdan öğrenme; davranışları, ihtiyaçları daha iyi karşılayabilecek biçimde düzene koyma ya da yeni bir durum karşısında bunları yeniden örgütleme anlamına gelir.
Bir yaşantı sonucunda davranış ve tepkileri, ihtiyaçları daha iyi karşılayacak biçimde değiştirme ve yeni bir düzene koyma oluşumuna öğrenme denir.

Öğrenmenin biyolojik temelleri

Sinir sistemi daha çok gelişmiş olan canlılarda öğrenme gücü daha da üstündür. Herhangi bir yaşantının, sinir sisteminin en küçük parçaları olan nöronlar arasında birtakım bağların kurulmasına, tekrar ve alıştırmaların ise bu bağlarım kuvvetlenmesine yol açtığı ileri sürülmektedir.
Ancak İyi öğrenilmiş bir davranış, bir süre için tekrar edilmezse nöronlar arasında bağlantı zayıflar. Bu ise unutmadır.

(Toplam 213 ziyaret, bugün 1 ziyaret)

Bir yanıt yazın

*