Posts in Kişilik

Kişilik Ölçme Değerlendirme Yöntemleri

Kişilik Ölçme Değerlendirme Yöntemleri

Kişilik çok sayıda faktörden oluşur ve kişiliği ölçme-değerlendirme zorlu bir iştir. Kişilik Ölçme Değerlendirme Yöntemleri söz konusu olduğunda, ölçmeye konu olan şeyi en doğru bir biçimde tanımlayan davranışın konumuz bağlamında kişiliği ortaya koyan özgül davranışların, öncelikle tespit edilmesi önemlidir. Geçerli ve güvenilir bir araç kullanmak ölçme değerlendirmede çok önemlidir. Kişiyi değerlendirme çabalarına ilk olarak milattan önce 4 yüzyılda Hipokrat’ın sınıflandırmasında rastlanır. Başlangıçta insanları farklı gruplara ayırma çabaları, bireylerin fiziksel özelliklerinden hareketle yapılmaktadır.

Daha fazla oku

Kişilik Nedir

Kişilik Nedir

Kişilik terimi günlük hayatta pek çok kelime ile eş anlamda kullanılır. Bununla birlikte başka birçok kelime de kişilik anlamında kullanılır. Peki kişilik nedir?
Kişilikle yakın anlamlı bazı kavramlar aşağıda ele alınacaktır.
Karakter, mizaç, yetenek kavramlarının, kişilik kavramı ile ilişkilerini görelim.

Daha fazla oku