Posts in Davranışın Temelleri

Dikkat Dağınıklığı Nedir? 

Dikkat Dağınıklığı Nedir?

Dikkat dağınıklığı nedir sorusuna verilecek kısa yanıt; bir işe odaklanamama, verilen işi sonuna kadar sürdürememe, konsantrasyon bozukluğu olarak tanımlanan bir hastalıktır. Genellikle hiperaktivite bozukluğu ile birlikte ele alınır. Hiperaktivite bozukluğu ile dikkat dağınıklığı birbirine benzer özellikler gösterir. Ancak dikkat dağınıklığında genel olarak konsantre olamama büyük bir problemdir. Özellikle okul çağı grubundaki çocuklarda sık görülür. Vitamin eksikliğine bağlı olabileceği gibi çeşitli psikolojik durumlara, aile içi iletişim ve çatışmalara bağlı olarak da ortaya çıkar. İlk neden ise bireyin kendi duygu ve düşüncelerini net olarak ifadede edememesidir. Belirli bir konu üzerinde odaklanmadan konudan konuya geçebilir, yerinde duramayabilir verilen işi devam ettiremeyebilir. Okul çağındaki çocuklarda okuma-yazma ve ödev yapmayı önemli ölçüde etkileyerek derslerdeki başarıyı düşürebilir. Bu tabloya ek olarak genellikle unutkanlık da eklenir.

Daha fazla oku

Dikkat Nedir? Dikkat Etkenleri Nelerdir?

Dikkat Nedir? Dikkat Etkenleri Nelerdir?

Duyu organlarından faydalanarak çevreyi incelemeye gözlem denir. Gözlemde algı ve dikkat olmak üzere iki yapıdan söz edilebilir. Bu makalemizde dikkat konusunu ele alacağız. Daha sonra ise Dikkat Etkenleri Nelerdir sorusuna yanıt arayacağız. Dikkat nedir, psikofizik enerjinin belli bir nokta üzerinde toplanabilmesi anlamına gelir. Elbette sınırsız sayıda uyaranın, duyu organlarımız tarafından fark edilebilmesi mümkün olamaz. Bu uyaranların sadece kısıtlı bir bölümü fark edilebilir. Organizmanın dikkatini belli bir noktada toplayabilmesi için hazır olması gerekmektedir.

Daha fazla oku

Algı ve Duyuların Sınıflandırılması

Algı ve Duyuların Sınıflandırılması

Gözlem söz konusu olduğunda bahsedebileceğimiz iki öğeden biri dikkat diğeri ise algıdır. Bu yazımızın konusu algı ve duyuların sınıflandırılması olacaktır. Önce bazı temel kavramları ele alalım.
Uyaran; çevreden organizmayı etkileyen herhangi bir güce uyaran ya da uyarıcı nesne denir.
Duyum; bizler dıştan gelen uyarıcıları duyu organlarında bulunan reseptörler aracılığıyla alırız. Duyu organlarında bulunan reseptörler özel alıcı hücrelerdir yalnızca ilgili uyarıcılara cevap verirler. Organizmaya çarpan bütün fiziksel uyarıcıların, duyu organlarında kimyasal ya da elektriksel değişikliklere sebep olarak ve belli sinir yollarından geçerek beyne ulaşmasına duyum diyoruz. Bu fizyolojik bir olaydır. Çevreden gelen etkilerin böylelikle duyulabilmesi yetisine duyu denir.

Daha fazla oku

Duygular ve Heyecanlar

Duygular ve Heyecanlar

Zaman zaman herhangi bir davranışta bulunuruz ancak davranışlarımızın nedenlerini fark edemeyebiliriz. Bu durumun temel nedeni, davranışlarımızın duygular ve heyecanlar etkisi ile gerçekleşmesindendir.

Duygulara neden olan etkiler farklı kişilerde farklı duyguları beraberinde getirebilmektedir.
Duygular kısaca; ‘kişinin herhangi bir durum, şey karşısında hissettikleri’ şeklinde ifade edilebilir. Esasında duygular kişiyi harekete geçiren dürtüler olup, kişinin hayatta kalabilmek, hayatla mücadele edebilmek için kişiyi harekete geçirirler.
Daha fazla oku

Sinir Hücreleri ve Snaptik Bağ

Sinir Hücreleri

Gerek Merkezi sinir sistemi ve gerekse Çevresel sinir sistemi nöronlardan oluşmaktadır. 100 milyardan fazla sinir hücreleri (nöron) o kadar karmaşık bir yapıdadır ki, işleyişlerini tamamen anlamamız imkansıza yakındır. Zira bu 100 milyar nöronun her biri yüzden fazla başka Sinir Hücreleri ve Snaptik Bağ yapısı ile bağlar kurmakta onlardan etkilenmekte ve yine onları etkilemektedir.
Bir sinir hücresi çekirdeği de içeren bir gövde, dendrit, akson ve terminal düğmeleri olmak üzere 4 parçadan oluşur.
Daha fazla oku

Sinir Sistemi Nelerden Oluşur?

Sinir Sistemi Nelerden Oluşur?

Bundan birkaç on yıl öncesine kadar, organizmada meydana gelen kimyasal ve elektriksel değişmelerle ilgili çok kısıtlı bir bilgiye sahiptik Bunun temel nedeni organizmada meydana gelen bu türden hareketleri doğrudan doğruya gözlemleyemiyor olmamızdı. Peki Sinir Sistemi Nelerden Oluşur?

Derken nörobilimde ( neuroscience ) gözlemlenen gelişmeler sayesinde ve özellikle bilgisayarlı tomografi ( BT), pozitron emisyon tomografi ( PET ), manyetik rezonans görüntüleme ( MRI ), elektroansefalografi ( EEG ) gibi teknikler ile beyne fiziksel olarak girmeye gerek kalmadan beyin ve sinir sistemini gözlemleyebilir hale geldik.

Daha fazla oku

Güdü Nedir?

GÜDÜ NEDİR?

Davranışlar kendi kendilerine oluşmazlar. Davranışın motoru olarak tanımlayabileceğimiz istek, gereksinim ( ihtiyaç), arzu, amaç, ilgi ya da dürtü gibi uyaranlardan bahsedebiliriz. Peki Güdü nedir? İşte, insanı ya da hayvanı harekete geçiren güce yani bu uyaranlar “Güdü” olarak tanımlanırlar. Bu güç sayesindedir ki; İnsan ya da hayvan ( yani organizma ) harekete geçecek ve davranışta bulunacaktır.

Daha fazla oku