Posts in Algı ve Dikkat

Dikkat Dağınıklığı Nedir? 

Dikkat Dağınıklığı Nedir?

Dikkat dağınıklığı nedir sorusuna verilecek kısa yanıt; bir işe odaklanamama, verilen işi sonuna kadar sürdürememe, konsantrasyon bozukluğu olarak tanımlanan bir hastalıktır. Genellikle hiperaktivite bozukluğu ile birlikte ele alınır. Hiperaktivite bozukluğu ile dikkat dağınıklığı birbirine benzer özellikler gösterir. Ancak dikkat dağınıklığında genel olarak konsantre olamama büyük bir problemdir. Özellikle okul çağı grubundaki çocuklarda sık görülür. Vitamin eksikliğine bağlı olabileceği gibi çeşitli psikolojik durumlara, aile içi iletişim ve çatışmalara bağlı olarak da ortaya çıkar. İlk neden ise bireyin kendi duygu ve düşüncelerini net olarak ifadede edememesidir. Belirli bir konu üzerinde odaklanmadan konudan konuya geçebilir, yerinde duramayabilir verilen işi devam ettiremeyebilir. Okul çağındaki çocuklarda okuma-yazma ve ödev yapmayı önemli ölçüde etkileyerek derslerdeki başarıyı düşürebilir. Bu tabloya ek olarak genellikle unutkanlık da eklenir.

Daha fazla oku

Dikkat Nedir? Dikkat Etkenleri Nelerdir?

Dikkat Nedir? Dikkat Etkenleri Nelerdir?

Duyu organlarından faydalanarak çevreyi incelemeye gözlem denir. Gözlemde algı ve dikkat olmak üzere iki yapıdan söz edilebilir. Bu makalemizde dikkat konusunu ele alacağız. Daha sonra ise Dikkat Etkenleri Nelerdir sorusuna yanıt arayacağız. Dikkat nedir, psikofizik enerjinin belli bir nokta üzerinde toplanabilmesi anlamına gelir. Elbette sınırsız sayıda uyaranın, duyu organlarımız tarafından fark edilebilmesi mümkün olamaz. Bu uyaranların sadece kısıtlı bir bölümü fark edilebilir. Organizmanın dikkatini belli bir noktada toplayabilmesi için hazır olması gerekmektedir.

Daha fazla oku

Algı ve Duyuların Sınıflandırılması

Algı ve Duyuların Sınıflandırılması

Gözlem söz konusu olduğunda bahsedebileceğimiz iki öğeden biri dikkat diğeri ise algıdır. Bu yazımızın konusu algı ve duyuların sınıflandırılması olacaktır. Önce bazı temel kavramları ele alalım.
Uyaran; çevreden organizmayı etkileyen herhangi bir güce uyaran ya da uyarıcı nesne denir.
Duyum; bizler dıştan gelen uyarıcıları duyu organlarında bulunan reseptörler aracılığıyla alırız. Duyu organlarında bulunan reseptörler özel alıcı hücrelerdir yalnızca ilgili uyarıcılara cevap verirler. Organizmaya çarpan bütün fiziksel uyarıcıların, duyu organlarında kimyasal ya da elektriksel değişikliklere sebep olarak ve belli sinir yollarından geçerek beyne ulaşmasına duyum diyoruz. Bu fizyolojik bir olaydır. Çevreden gelen etkilerin böylelikle duyulabilmesi yetisine duyu denir.

Daha fazla oku