Çocuklarda Cinsel Kimlik Gelişimi Nasıldır?

cinsel-gelisim-ve-ergen

Çocuklarda Cinsel Kimlik Gelişimi Nasıldır?

Cinsel kimliği anlama ya da kimlik arayışı küçük yaşlarda başlayan bir gelişim hareketidir. Bu cinsel kimlik gelişimi hareketi şöyle olur: a – Kişinin çocuk yaşlarda cinsiyet kimliğini süreçle fark etmesi. b – Cinsiyetine has olan farklılıkları anlaması. c – Kendini bu algıya göre bir yere konumlandırması. Çocuklar cinsiyet farklılığını iki ya da üç yaşından başlayarak anlamaya başlar. Büyüdükçe daha iyi anlamakla birlikte sekiz yaşlarında tam olarak farkında olmaktadırlar.

 Çocuklarda Cinsel Kimlik

Çocuklarda cinsel kimlik, kendi anatomik yapısının özellikleriyle ve yakın çevresinin ilişkide bulunduğu sosyal çevresiyle yaşamasından itibaren gelişim göstermektedir.

Çocuklarda Cinsel Kimlik Gelişimi Nasıldır sorusu için araştırma sonuçları bize yol gösterebilir. Yapılan araştırma sonuçları gösteriyor ki, çocuklar cinsiyetlerinin farkına varması bir buçuk ya da iki yaşlarında olmaktadır. Çünkü iki yaşında bir çocuğa üzerinde elbisesi olmayan bir erkek veya kız çocuğu olan oyuncak bebekler gösterildiğinde kendisinin hangi oyuncağa benzediğini ifade edebilmektedir. Öte yandan çocuklar anatomik yapısını tam net olarak yedi yaşlarında anlayabilmektedirler.

Hem kız çocukları olsun hem de erkek çocukları olsun, çocuklar zamanla cinsel kimliklerini anlamaktadır. Çocuklarda yaşlar ilerledikçe kız çocuğunun ben babam gibi olamam, erkek çocuk ise bende annem gibi değilim düşüncesi net olarak yerleşmeye başlar.

Çocuklarda Ergenlik Dönemi ve Cinsel Kimlik Arayışı

Kimlik arayışı içinde olan çocukların en büyük yardımcıları anne ve babalarıdır. Çünkü onların tutumları bu arayış sürecinde büyük rol oynamaktadır. Ebeveynler arasındaki ilişkinin kaliteli ve sağlıklı olması, çocuklarına yeterli oranda iyi zaman ayırmaları da ayrıca çok önemlidir. Erkek çocuk babasına benzeme arzusu güderek onun gibi olma yani benzeşim kurma ve babasıyla özdeşleşerek kendisinin de gelecek zaman içinde büyüyerek babası gibi bir iş sahibi ve büyük aile babası olma isteklerine dair inançlarını geliştirebilir.

Çocuklarda cinsel kimlik gelişimi nasıldır sorusuna, ergenlik çağı dediğimiz dönemde bir takım ek süreçler dahil olur. Çocukluk zamanındaki problemlerin tekrar ortaya çıkması muhtemel bu dönemde kişide bedensel ile hormonal değişimler hızla yaşanmaktadır. Ayrıca bu zaman diliminde cinsel organlarının gelişimi, cinsel hazlar ile cinsel dürtülerin yoğunlaşması sonucunda ilişkiler yaşanabilmesini tetiklenebilmektedir.

Ayrıca şuna da dikkat etmek gerekir ki, erken dönemde cinsel kimlik çıkmazı içine girmiş çocukların hem isyancı hem de inatçı olduğu da ifade edilebilir. Kendi cinsel organını kabul etmeyen, ayrıca karşı cinse ait oyuncak, giysi vb. birtakım araçları tercih eden, onlar gibi konuşan ve davranışlar sergileyen çocukları da görmek mümkündür. Maalesef çocuklardaki bu durumun kalıcı olması ergenlikte olabilecek aktif cinsel hayata adım atıldığında belirgin hale gelmektedir.

Çocuk hem ruhsal hem bedenen gelişimleri yani küçüklükten ergenliğe kadar olan bölümü adım adım gerçekleştirir. Annesinin memesinden kesilmesi, emeklemeye başlaması, ardından yürümeye geçmesi ve tuvalet eğitimi öğrenme gibi faaliyetlerin nasıl olacağı tamamen anne baba yani yetişkinlerle alakalıdır.

Cinsel tercihleri konusunda kesin olarak seçimini yapmış bir ergene aile efradının kendisinden oldukça fazla söz sarf etmesi, kendisini zorlamaları ve hatta kendisine müdahale edilmesi olumsuz birtakım süreçlere kapı aralayabilir. Çünkü bu durum o kişinin ruhsal bakımdan bir birey olamamasını da ifade etmektedir. Ebeveynlerin bu zamanlarda mutlaka uzmanlardan psikolojik anlamda destek almaları isabetli bir davranış olacaktır.

Çocuklarda Cinsel Kimlik Gelişimi Nasıldır bağlamında cinsel kimlik konusunda kararsızlık yaşayanlar kendi cinsinden olan akranları tarafından da istenmeyecek ve dışlanacaklardır. Bu durum ergenlikte travmatik bir tesirinin olduğu araştırmalar neticesinde ortaya çıkmaktadır.

Okul Hayatı ve Cinsel Kimlik

Okul hayatında ve eğitimcilerin destek tarzı yönlendirme ve tavırları çok önem arz ederken psikolojik travmayı en aza indirmekte gereklidir. Eğitimcilerde aynen anne babaları gibi çocukların cinsel kimliklerine son derece saygı ve özen göstererek ödül ya da cezalandırıcı bir tavır sergilemeden onları koruma altına almalıdır.

Kişiye özel olan cinsellik gibi şeyde başkalarının söz sahibi olması, kişinin bireyselleşme sürecinde düzmece, yapmacık bir yapılanmayı göz önüne getirebilir. Bu nedenle çocukların arzu ve gereksinimlerini ihmal etmeden göz önünde bulundurmak ve anlamak en faydalı olandır.

Çocuklarda Cinsel Kimlik Gelişimi Nasıldır konusunun temellerini bu yazımızda ele almaya çalıştık.

(Toplam 55 ziyaret, bugün 1 ziyaret)

Bir yanıt yazın

*