Stres Nedir? İyi Mi Kötü Mü?

Stres Nedir? İyi Mi Kötü Mü?

Stres kelimesi köken olarak İngilizce’den dünya dillerine ve dilimize geçmiş bir kelimedir. Gerilim, baskı ve zorlama gibi anlamlara gelir. Kelimenin çıkış noktasında teknik bilimlerde kullanılmasına karşın, günümüzde, bireye ilişkin de yaygın olarak kullanılmaktadır.
Kişinin çeşitli etkilere maruz kalarak düzeninin bozulması ve buna karşın yine kişide bir direnç geliştirilmesini ifade eder. Günümüzde her sosyal düzeyde yaygın olarak kullanılan stres kavramı gerginlik, sıkıntı, duygusal zorluklar, endişeli bir ruh hali gibi pek çok kavramla ilişkilidir. Stres iyi mi kötü mü sorusu bağlamında kavrama kısa bir giriş yapmış olduk.

Keep Reading

Doğum Öncesi Gelişim

Doğum Öncesi Gelişim

Gelişim çok boyutlu, disiplinler arası bir yapıdır. Psikoloji, antropoloji, sosyoloji, tıp, eğitim, biyoloji ve daha pek çok alanın akademik anlamda bir araya getirir. Elbette doğum öncesi gelişim başlamaktadır.

Gelişimin İlkeleri

1 – Gelişim kalıtım ve çevre tarafından belirlenir. Kısaca kalıtım2 + çevre2 = 1 şeklinde formüle edilebilir.

2 – Gelişim yaşam boyu sürer ve çeşitli dönemler halinde görülür.

Keep Reading

Kişilik Nedir

Kişilik Nedir

Kişilik terimi günlük hayatta pek çok kelime ile eş anlamda kullanılır. Bununla birlikte başka birçok kelime de kişilik anlamında kullanılır. Peki kişilik nedir?
Kişilikle yakın anlamlı bazı kavramlar aşağıda ele alınacaktır.
Karakter, mizaç, yetenek kavramlarının, kişilik kavramı ile ilişkilerini görelim.

Keep Reading

Dikkat

Dikkat Nedir? Dikkat Etkenleri Nelerdir?

Dikkat Nedir? Dikkat Etkenleri Nelerdir?

Duyu organlarından faydalanarak çevreyi incelemeye gözlem denir. Gözlemde algı ve dikkat olmak üzere iki yapıdan söz edilebilir. Bu makalemizde dikkat konusunu ele alacağız. Daha sonra ise Dikkat Etkenleri Nelerdir sorusuna yanıt arayacağız. Dikkat nedir, psikofizik enerjinin belli bir nokta üzerinde toplanabilmesi anlamına gelir. Elbette sınırsız sayıda uyaranın, duyu organlarımız tarafından fark edilebilmesi mümkün olamaz. Bu uyaranların sadece kısıtlı bir bölümü fark edilebilir. Organizmanın dikkatini belli bir noktada toplayabilmesi için hazır olması gerekmektedir.

Keep Reading

Algılar ve Duyular

Algı ve Duyuların Sınıflandırılması

Algı ve Duyuların Sınıflandırılması

Gözlem söz konusu olduğunda bahsedebileceğimiz iki öğeden biri dikkat diğeri ise algıdır. Bu yazımızın konusu algı ve duyuların sınıflandırılması olacaktır. Önce bazı temel kavramları ele alalım.
Uyaran; çevreden organizmayı etkileyen herhangi bir güce uyaran ya da uyarıcı nesne denir.
Duyum; bizler dıştan gelen uyarıcıları duyu organlarında bulunan reseptörler aracılığıyla alırız. Duyu organlarında bulunan reseptörler özel alıcı hücrelerdir yalnızca ilgili uyarıcılara cevap verirler. Organizmaya çarpan bütün fiziksel uyarıcıların, duyu organlarında kimyasal ya da elektriksel değişikliklere sebep olarak ve belli sinir yollarından geçerek beyne ulaşmasına duyum diyoruz. Bu fizyolojik bir olaydır. Çevreden gelen etkilerin böylelikle duyulabilmesi yetisine duyu denir.

Keep Reading

Duygular ve Heyecanlar

Duygular ve Heyecanlar

Zaman zaman herhangi bir davranışta bulunuruz ancak davranışlarımızın nedenlerini fark edemeyebiliriz. Bu durumun temel nedeni, davranışlarımızın duygular ve heyecanlar etkisi ile gerçekleşmesindendir.

Duygulara neden olan etkiler farklı kişilerde farklı duyguları beraberinde getirebilmektedir.
Duygular kısaca; ‘kişinin herhangi bir durum, şey karşısında hissettikleri’ şeklinde ifade edilebilir. Esasında duygular kişiyi harekete geçiren dürtüler olup, kişinin hayatta kalabilmek, hayatla mücadele edebilmek için kişiyi harekete geçirirler.
Keep Reading

Öğrenme Nedir?

Öğrenme Nedir?

Öğrenme Nedir?

İnsan öğrenmeden ibarettir denilebilir. İnsanlar tüm hareketlerini davranışlarını öğrenme yoluyla edinirler. Peki Öğrenme Nedir?
Bilimsel anlamda öğrenmeyi çözümleyenler psikologlar olmuşlardır. Bu alanda ilk incelemeleri yapan Alman psikolog Ebbinghaus olmuştur ( 1885 ). Öğrenme alanında öncül olarak kabul edilebilecek Ebbinghaus sonrasında da birçok önemli araştırma yapılmış ve Psikolojinin önemli bir dalı olan Öğrenme Psikolojisi gelişmiştir.

Keep Reading

Sinir Sistemi ve Bağlantıları

Sinir Hücreleri ve Snaptik Bağ

Sinir Hücreleri

Gerek Merkezi sinir sistemi ve gerekse Çevresel sinir sistemi nöronlardan oluşmaktadır. 100 milyardan fazla sinir hücreleri (nöron) o kadar karmaşık bir yapıdadır ki, işleyişlerini tamamen anlamamız imkansıza yakındır. Zira bu 100 milyar nöronun her biri yüzden fazla başka Sinir Hücreleri ve Snaptik Bağ yapısı ile bağlar kurmakta onlardan etkilenmekte ve yine onları etkilemektedir.
Bir sinir hücresi çekirdeği de içeren bir gövde, dendrit, akson ve terminal düğmeleri olmak üzere 4 parçadan oluşur.
Keep Reading

Sinir Sistemi Nelerden Oluşur?

Sinir Sistemi Nelerden Oluşur?

Bundan birkaç on yıl öncesine kadar, organizmada meydana gelen kimyasal ve elektriksel değişmelerle ilgili çok kısıtlı bir bilgiye sahiptik Bunun temel nedeni organizmada meydana gelen bu türden hareketleri doğrudan doğruya gözlemleyemiyor olmamızdı. Peki Sinir Sistemi Nelerden Oluşur?

Derken nörobilimde ( neuroscience ) gözlemlenen gelişmeler sayesinde ve özellikle bilgisayarlı tomografi ( BT), pozitron emisyon tomografi ( PET ), manyetik rezonans görüntüleme ( MRI ), elektroansefalografi ( EEG ) gibi teknikler ile beyne fiziksel olarak girmeye gerek kalmadan beyin ve sinir sistemini gözlemleyebilir hale geldik.

Keep Reading

Güdü

Güdü Nedir?

GÜDÜ NEDİR?

Davranışlar kendi kendilerine oluşmazlar. Davranışın motoru olarak tanımlayabileceğimiz istek, gereksinim ( ihtiyaç), arzu, amaç, ilgi ya da dürtü gibi uyaranlardan bahsedebiliriz. Peki Güdü nedir? İşte, insanı ya da hayvanı harekete geçiren güce yani bu uyaranlar “Güdü” olarak tanımlanırlar. Bu güç sayesindedir ki; İnsan ya da hayvan ( yani organizma ) harekete geçecek ve davranışta bulunacaktır.

Keep Reading