Otizmin Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Otizmin Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Otizm Nedir?

Otizm 3 yaşından küçük çocuklarda çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelen, ömür boyu devam eden beyinde kalıcı hasar bırakan sosyal bir problemdir. Otizm çeşitli sebeplerle meydana gelebilir. Sosyal ortamlardan uzak duran ailelerin çocuklarında daha fazla görülen bir sorundur. Toplum tarafından dışlama otizm de önemli bir mesele olmakla ile birlikte otizmli çocukların aldıkları eğitimlerde pek başarılı olamayacağı yaygın bir kanıdır. Fakat bu düşünceleri geride bırakan çok fazla otizmli çocuk mevcuttur.

Keep Reading

Duygusal Yemek Yeme Sorunu

Duygusal Yeme Bozukluğu Problemi Nedenleri Ve Başa Çıkma Yöntemleri

Duygusal Yeme Bozukluğu Problemi Nedenleri Ve Başa Çıkma Yöntemleri

Yoğun iş temposu ya da farklı sorunlar nedeniyle kendinizi mutlu hissetmek için buzdolabının önünde kendinizi buluyorsanız acıktığınız için değil duygularınıza teslim olduğunuz anlamına gelmektedir. Duyguların hakimiyet altına girmesi ile beraber aç olmasanız bile yemek yiyebileceğinizi söyleyen uzmanlar, duygusal yeme bozukluğu probleminden bahsetmekteler. Bu yazımızda Duygusal yeme bozukluğu problemi nedenleri ve başa çıkma yöntemlerini konu edineceğiz.

Keep Reading

Agorafobi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Agorafobi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Agorafobi, kaçması zor olabilecek durumlardan veya yerlerden yoğun bir korku duyulmasıyla ortaya çıkacak bir biçimde karakterize anksiyete bozukluğudur. Agorafobili insanlar toplu taşıma araçlarından, sinemalardan, gemilerden, uçaklardan ve diğer kamusal alanlardan kaçınabilir. Ayrıca agorafobi, bazı durumlarda bireylerin evlerini terk etmelerini önleyen şiddetli panik atakları tetikleyebilir.

Keep Reading

Kaygı Bozukluğundan Kurtulmak İçin 5 Öneri

Kaygı Bozukluğundan Kurtulmak İçin 5 Öneri

Kaygı bozukluğu adı verilen hadise, olağandan fazla korku, endişe hissetme durumudur. Bahsedilen bu duygular bağlamında verilen tepkiler psikolojinin inceleme alanıdır. Bu nedenle kaygı bozukluğu, psikolojik bir rahatsızlıktır. Kaygı bozukluğundan kurtulmak için 5 öneri bu yazımızın konusunu oluşturacaktır.

Keep Reading

Sosyal Fobide Yapıcı Düşüncenin Önemi

Sosyal Fobide Yapıcı Düşüncenin Önemi

Bilgisayarların düzgün çalışmasını sağlayan çeşitli yazılımlar vardır. İnsan beyni de bir anlamda  buna bir örnektir. Bilişsel psikoloji bakış açısına göre; beyne sürekli olarak kötü düşünceler yüklenirse beyin aynı bir bilgisayar gibi algılayacak ve o şekilde düşünmeye başlayacaktır. Tam tersine her şey çok daha güzel olacak diye düşünürseniz beyin mutlu olmaya ve başarmaya odaklanacaktır.

Keep Reading

cinsel-gelisim-ve-ergen

Çocuklarda Cinsel Kimlik Gelişimi Nasıldır?

Çocuklarda Cinsel Kimlik Gelişimi Nasıldır?

Cinsel kimliği anlama ya da kimlik arayışı küçük yaşlarda başlayan bir gelişim hareketidir. Bu cinsel kimlik gelişimi hareketi şöyle olur: a – Kişinin çocuk yaşlarda cinsiyet kimliğini süreçle fark etmesi. b – Cinsiyetine has olan farklılıkları anlaması. c – Kendini bu algıya göre bir yere konumlandırması. Çocuklar cinsiyet farklılığını iki ya da üç yaşından başlayarak anlamaya başlar. Büyüdükçe daha iyi anlamakla birlikte sekiz yaşlarında tam olarak farkında olmaktadırlar.

Keep Reading

Fobi Nedir? Fobi Çeşitleri Nelerdir?

Fobi Nedir? Fobi Çeşitleri Nelerdir?

Pek çok kişinin günlük yaşam içerisinde kaygıları ve korkuları vardır. Bunlar belli deneyimler sonucu ortaya çıkar ve zihinde yer edinirler. Ancak bazı korkular olması gerekenin çok üstündedir ve günlük yaşantının akışını olumsuz etkileyebilecek güce sahiptir. Bu durum fobi nedir sorusuna verilecek kısa bir açıklamadır.

Keep Reading

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

Endüstriyel ve Örgütsel Psikoloji

Endüstriyel ve Örgütsel Psikoloji

Endüstriyel ve örgütsel psikoloji temel olarak;

* Çalışan verimliliği,
* Motivasyon,
* İşletmelerde insani koşulların sağlanması ile ilgilenir.

Endüstriyel psikolojinin laboratuvarı işletmelerdir.

Bu alanda çalışan psikolog, örgütsel yapılara, yönetim biçimlerine, ilişki şekillerine yani işletme kavramlarına hakim olmalıdır. Yani endüstriyel psikolog aynı zamanda bir işletmecidir ve bu alanda da eğitim sahip olmalıdır.

Keep Reading

Adli Psikoloji ve Çalışma Alanları

Adli Psikoloji ve Çalışma Alanları

Kısaca tanımlarsak, adli psikoloji, psikoloji biliminin hukuk uygulamalarında kullanımı şeklinde olabilir. Adli psikoloji ve çalışma alanları ilişkisi de bu bağlamda düşünülmelidir.
Amerikan Psikoloji Birliği (American Psychological Association), APA, adli psikolojiyi şöyle tanımlar; hukuk ve psikoloji bilimlerinin alt alanı olan adli psikoloji, psikolojinin bilimsel ve mesleki donanımının hukuk ve adalet sisteminde karşılaşılan sorunlara uygulanmasını amaçlayan bir alandır.

Modern anlamda yeni bir bilim alanı olan adli psikoloji öncülleri sayılabilecek hukuk, psikoloji (Belki biraz felsefe içinde), Adalet ilişkisi çok eskilere dayanır.

Keep Reading

Kişilik Ölçme Değerlendirme Yöntemleri

Kişilik Ölçme Değerlendirme Yöntemleri

Kişilik çok sayıda faktörden oluşur ve kişiliği ölçme-değerlendirme zorlu bir iştir. Kişilik Ölçme Değerlendirme Yöntemleri söz konusu olduğunda, ölçmeye konu olan şeyi en doğru bir biçimde tanımlayan davranışın konumuz bağlamında kişiliği ortaya koyan özgül davranışların, öncelikle tespit edilmesi önemlidir. Geçerli ve güvenilir bir araç kullanmak ölçme değerlendirmede çok önemlidir. Kişiyi değerlendirme çabalarına ilk olarak milattan önce 4 yüzyılda Hipokrat’ın sınıflandırmasında rastlanır. Başlangıçta insanları farklı gruplara ayırma çabaları, bireylerin fiziksel özelliklerinden hareketle yapılmaktadır.

Keep Reading